W dniu 18-09-2019 firma DIATRAK S.C. podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.7 RPO WL 2014-2020.

Projekt pn. Wzrost konkurencyjności firmy DIATRAK S.C. poprzez wtórne wykorzystanie odpadów ceramicznych.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 2 388 363,56 PLN
Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 1 929 929,29 PLN
Dofinansowanie w kwocie: 1 350 950,50 PLN

Przedmiotem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy DIATRAK S.C. dzięki wdrożeniu wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji wyrobów z płyt klejonych pochodzących z recyklingu odpadów ceramicznych. Inwestycja w środki trwałe pozwoli uruchomić nową linię produkcyjną, dedykowaną specjalnie dla produkcji płyt łączonych.


Diatrak S.C. realizuje projekt pt.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku firmy DIATRAK S.C.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 RPO WL na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej, poprzez prace termomodernizacyjne budynku. Projekt przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej, cieplej oraz zmniejszenia emisji gazów do atmosfery.

Całkowita wartość projektu: 2 374 770, 49 PLN
Dofinansowanie: 1 248 992, 47 PLN