Diatrak S.C. realizuje projekt pt.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku firmy DIATRAK S.C.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 RPO WL na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej, poprzez prace termomodernizacyjne budynku. Projekt przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej, cieplej oraz zmniejszenia emisji gazów do atmosfery.

Całkowita wartość projektu: 2 374 770, 49 PLN
Dofinansowanie: 1 248 992, 47 PLN